HAVKAF

 
 
KAJAKSKOLE 2020 13-14 juni
 
Send allerede nu en mail til 
hejeva@paradis.dk hvis du er blevet
Nysgerrig !!!!!'
Også tilmelding til denne mail
 
Sidste NYT 12/5-20: Ifm Corona ser vi ingen problemer i at gennemføre kurset, der bliver selvfølgelig taget de nødvendige hensyn. Der er allerede kommet en del tilmeldinger og vi har en max på ca. 10 deltager (plads endnu) - tilmelding og betaling senest 5. juni
OBS: 2 pladser tilbage
24/5: Alle pladser er nu optaget. Der er ikke planlagt flere kurser i 2020
 
 
Her eksempel på afvikling af dagene......
Begge dage fra ca. 0900 til 1600. 
Vi forventer at sejle i Havnsø - det kan være vi "skifter" kyst, hvis vejret gør det nødvendigt.
Vi stiller alt udstyr til rådighed, bortset fra personlig påklædning/våddragt - kontakt os, hvis du skal bruge vejledning i påklædning.
 
Tilmeldte vil få særskilt mail omkring alt det praktiske.
 
UDSTYR
UDSTYR:  Kajak, pagaj, Redningsvest, Spraydeck og sikkerhedsudstyr.
MEDBRING: Personligt tøj, vi anbefaler våddragt, dog afhænger det af vejret -  Vindjakke/rojakke - Skiftetøj - madpakke, drikkevarer - havKAFFE
 
BETALING
Kurset  koster 1000 kr + et års kontingent (300 kr.) .
Betaling sker ved overførsel af beløbet til klubbens konto med angivelse af navn og ordet "kursus" - reg.nr. 9889 konto nr. 0000231859
.
SPØRGSMÅL
Spørgsmål, så er du velkommen til at skrive eller ringe til Henning eller Rasmus. Tilmelding til Henning.
 
Du er i gode hænder under kurset, og alt foregår på lavt vand, og med godkendte instruktører. Kurset afsluttes med en prøve/evaluering, evt. på dagen eller på en efterfølgende dag.
Du skal kunne svømme når du tilmelder dig
 
hovedInstruktør Rasmus Petersen   petersen.rasmus@gmail.com tlf. 20449055
 
Hjælpeinstruktører Henning, Guri og Ole
 
Tilmelding til Henning Jørgensen på hejeva@paradis.dk    tlf 20946153
 
 
*******************************************************************************************
 
GREJ og TRAILER
Brug af klubbens trailer ?
LÅN af klubkajak ?
 
Kontakt materielansvarlig Hening Jørgensen, hvis du skal låne trailer, kajak m.v.

hejeva@paradis.dk
mobil 20946153
 
Kajak og udstyr skal selv afhentes der hvor traileren står, med mindre andet aftales.
 
*******************************************************************************************
 
Sikkerheds- og materielbestemmelser for Havnsø kajak og friluftsklub (HAVKAF)
§1 Formål, gyldighed
Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning i Havkaf
Sikkerhedsbestemmelserne gælder for al roning på søer, åer og havet i klubregi
Bestemmelserne gælder både klubbens medlemmer og gæster.
§2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning
Klubbens daglige rovand er området Nekselø bugt indenfor: Spidsen af Alleshave, nordspidsen af Nekselø og Ordrup Næs.
Klubbens andre farvande er alt andet rovand i en afstand indtil 300 meter fra bredden eller kysten.
Farvand ud over denne afstand er åbent vand
 
§2.1 Roerens ansvar
En frigiven roer har selv ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.
Under roning skal roeren bære beklædning, der er tilpasset de aktuelle forhold.
Roeren skal ligeledes bære en CE mærket (typegodkendt) svømmevest.
Roeren skal desuden medbringe det nødvendige sikkerhedsmæssige udstyr, herunder spraydeck, pumpe eller øse, og paddle float.
§2.2 Turlederens ansvar
Til alle klubarrangerede ture, inkl. de ugentlige roture, skal der være udpeget turleder. Turlederen har det overordnede ansvar for sikkerheden, og turlederens anvisninger skal følges.
Turlederen er kun ansvarlig for de anvisninger han/hun er kommet med, og ikke hvad de medroende ellers måtte foretage sig.
Turlederen har ansvar for at udstikke ruten og orientere om længde, sværhedsgrad samt evt. åbne stræk med længere afstand til kyst.
Turlederen skal inden turstart have gjort sig bekendt med den lokale vejrudsigt og vurderet strøm- og vindforhold og sikret sig, at deltagerne har samtykket i den aktuelle turplan.
Turlederen skal, udover almindeligt sikkerhedsudstyr, altid medbringe en opladet mobiltelefon, træktov, ekstra pagaj samt, når roningen finder sted udenfor dagligt rovand, nødberedskab (turlederpakken).
Turlederen har opmærksomhed på gruppen. Skal sikre at deltagerne, hvis det skønnes nødvendigt, enten har tilknyttet en ro makker eller er grupperet i mindre grupper, der følges tæt ad (indenfor høreafstand).
Turlederen skal opfordre til, at ingen forlader gruppen/turen uden først at give meddelelse om dette.
En turleder skal opfylde følgende krav.
1. Er over 16 år
2. Er frigivet
3. Har roet mindst 300 km
4. Er godkendt af bestyrelsen som turleder.
Turlederen har ikke ansvar for klubmateriel, som deltagerne evt. har lånt. Dette ansvar ligger udelukkende på deltageren, der har lånt udstyret.
Til klubarrangerede ture forventes, at deltagere til enhver tid har færdigheder svarende til minimum EPP2/DGI havkajak 1. Færdighederne skal således løbende trænes og som minimum være dokumenteret én gang årligt i form af både selvredning og makkerredning.
En turleder kan således afvise at have en deltager med på en klubarrangeret tur, som ikke har sikret sig denne dokumentation, såfremt turlederen skønner det nødvendigt.
Roerne opfordres til ved start af turen internt at afstemme forventningerne samt afklare erfaringsniveau og kompetencer.
Den enkelte roer har ansvaret for at sige fra, hvis roningen tegner til at overstige hans/hendes færdigheder.
Private roture i egen kajak, alene eller sammen med andre kajakroere, er ikke at betragte som klubroning. Her gælder alene eget ansvar for materiel og sikkerhed samt Søfartsstyrelsens bestemmelser angivet i Søsportens Sikkerhedsråd (www.soesport.dk).

§3 Særlige forhold
§3.1 Roning under instruktion
Ved roinstruktion arrangeret af klubben kan instruktøren fravige disse bestemmelser, når det er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen. Det forudsætter dog, at instruktøren er uddannet som DKF instruktør 2/havkajakinstruktør 1 eller højere.
Ved instruktion skal instruktøren medbringe en opladet mobiltelefon og førstehjælpsudstyr.
§3.2 Roning i vinterhalvåret
Der roes ikke i klubregi i vinterhalvåret fra 1. oktober til og med 30. april.
§3.3 Roning i mørke
Roning før solopgang eller efter solnedgang er mørkeroning. Ved mørkeroning skal roeren have en lygte tilgængelig med hvidt lys, som kan ses 300 m væk.
§3.4 Lokale regler
Roning i færgernes sejlrende skal så vidt muligt undgås, og der skal altid viges og holdes god afstand til færgerne.
Omkring Stold Skydeterræn skal alle skydeøvelser respekteres. Det er forbudt at passere Stold i tilfælde af skydeøvelse (kugle hejst i signalmast og blinkende hvidt lys). Aktuelle skydeøvelser kan ses på Trygfondens app ’Sejl Sikkert ’.
§3.5 Roning med gæster
Roere, der ikke er medlem af klubben, ror som gæster. Det skal ske under opsyn af en frigiven roer fra klubben, som er vært, og godkendes af turleder. Gæster skal kunne dokumentere at være frigivet på EPP2/ havkajak 1 niveau.
§3.6 Roning med personer med handicap eller sygdomme
Personer, der har en sygdom eller et handicap, der kan være en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, må kun ro sammen med andre frigivne roere. Vedkommende skal da sikre sig, at mindst en anden i gruppen har kendskab til sygdommen eller handicappet.
§3.7 Roning med børn og unge
Frigivne roere, der endnu ikke er fyldt 16 år, kan kun deltage i klubarrangerede roture ifølge med deres forældre. Der kan dog indgås personlig aftale med en anden person over 18 år om, at denne påtager sig ansvaret for den unge.

§4 Frigivelse og rettigheder
§4.1 En roer, der ikke er frigivet, må kun ro under opsyn af en instruktør.
En roer er frigivet, når han/hun er certificeret på EPP 2/DGI havkajak 1 niveau.

§5 Organisering af sikkerheden
Bestyrelsen er ansvarlig for den løbende opdatering af sikkerhedsbestemmelserne

§6 Klubbens materiel
Man skal være frigivet roer og klubmedlem for at kunne låne klubbens materiel, med mindre det er som led i undervisningen sammen med én af klubbens instruktører.
Der kan kun lånes materiel efter forudgående aftale med materielforvalteren.
Sker der tyveri eller tab, eller går noget i stykker, og det ikke falder ind under almindelig slitage, hæfter låneren for det. Der skal ved skader mv. gives meddelelse herom til materielforvalteren.

§7 Klubloggen:
Klubloggen skal dokumentere de frigivne medlemmers færdigheder med hensyn til sikkerhedsredning.
For at være frigivet til de klubarrangerede ture skal det i loggen være dokumenteret af et andet frigivet kajakmedlem, at følgende færdigheder er udført af medlemmet:
1: Selvredning (kæntring og med egen hjælp, pagajflyder o.l. komme tilbage i kajakken)
2: Makkerredning, både som redder (berolige, guide samt hjælpe en kæntret makker tilbage i kajakken uden pagajflyder) og som den, der reddes.
Begge redninger skal udføres på dybt vand (hav eller svømmehal)
Færdighederne skal være dokumenteret maksimalt ét år før deltagelse på klubtur.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 6. september 2016
 
 
På denne side kan du læse om....
 
 
INFO Kajakskole
 
LÅN af KAJAK (rul ned)
 
ROREGLER ( rul ned)
 
RETNINGSREGER for brug af trailer (rul ned)