HAVKAF

Torsdagsture

UGENTLIGE RODAGE (klubaftener)

TORSDAG kl. 1800 og LØRDAG kl. 1100 VI Mødes PÅ Stranden ved det tidligere hotel
( klar til at gå på vandet) Tar mad, vand og havkaffe med.
Med skiftende turleder.
Sidst på sæsonen kan mødetidspunktet ændre sig til
kl 1730 pga. mørke, følg med på facebook
 

Tritoner om torsdagen

Forskellen på torsdagsture og lørdagsture er, at der om torsdagen altid er tilknyttet en så kaldt "Triton", dvs. en person fra klubben, som er ansvarlig for, hvor man sejler hen, og som man kan kontakte, hvis man ønsker at låne kajak eller andet grej af klubben til torsdagsturen. 
 
Turene om lørdagen er mere spontane og kan aftales på vores facebook-side. Skriv gerne, hvis du har lyst til at sejle, og vil høre, om nogen vil med!
 
Om torsdagen samles man og får informationer om sejlturen fra Triton, inden man sejler ud. Se i øvrigt rammer og regler for klubsejlads under vedtægter.